Informasjon til opplysning for Samfunnsledere.

communityleadersbutton

Kjære samfunnsleder

Du har fått denne informasjonen til opplysning for å hjelpe deg å forstå hva som foregår i forbindelse med stenging av banksystemet. Vi håper du hjelper til med å holde ro og orden i lokalsamfunnet, under denne korte forandringsperioden som vi befinner oss i. Vi vil også oppfordre deg til å støtte dem i ansvarsfulle stillinger for å sikre at samfunnets grunnleggende operasjoner av livets nødvendigheter, holdes i live.

Vi håper det ikke vil skje noen forandring som vil påvirke distribusjonen av mat, vann, strøm, internett, gass, teletjenester og transportsystemer i løpet av dette skiftet i banksystemet. Denne informasjonen til opplysning for samfunnsledere har blitt opprettet for å hjelpe deg å forstå hva som skjer rundt om i verden akkurat nå. Personen eller personene som ga deg denne informasjonen til opplysning er en del av et verdensomspennende nettverk som har som mål å sikre en fredelig overgang til et transparent finanssystem for vår banksystem verden over.

Innholdsfortegnelse

1. Hvem representerer vi og hvem står bak denne prosessen? 
2. Hva som skjer og hvorfor er bankene stengt?
3. Din viktige rolle i prosessen
4. Viktige forslag for å opprettholde offentlig orden slik at endringene vil falle harmonisk på plass
5. Hvordan fikk vi vite at dette ville skje nå?
6. Hvorfor skjer dette?
7. Bevis som vil bli presentert for publikum
8. På tide å ta affære
9. Mektige ledere vil miste makten
10. Vi erkjenner din rett til å stille spørsmål ved denne informasjon til opplysning
11. Konklusjon

Hvem representerer vi og hvem står bak denne prosessen?

Vår gruppe består av mennesker fra alle deler av samfunnet, og vi deler en dyp engasjement for å sikre en ikke voldelig endring. Vi har fått informasjon om hva som skjer fra sentrale personer i verdens etterretningstjenester og militæret. Mange toppolitikere støtter disse lovlig tiltakene. De ærlige menneskene som elsker sitt land og jobber innenfor CIA, NSA, FBI, militæret og politiet har kolleger rundt om i verden, og alle deltar i en felles aksjon for å bli kvitt den kriminelle finansligaen.

Kort sagt finnes det mange internasjonale grupper fra forskjellige rettsinstanser som har avdekket korrupsjon i stor skala i den økonomiske og politiske verden, og det er disse gruppene som går til lovlig aksjon for å stoppe denne kriminelle atferden. Noen personer med høy stilling i rettsvesenet og politiet er også klar over hva som skjer. Vi kan forvente  militært nærværet i byene for å bevare ro og orden. Vi kan også forvente radio og tv- sendinger / (internett) som forklarer situasjonen. Muligens har dette allerede begynt når du får dette dokumentet.

Hva som skjer og hvorfor er bankene stengt?

Det om skjer nå er en nødvendig omstart av det globale sentralbanksystemet. Dessverre betyr dette at hver eneste datamaskin som er koblet til sentralbankene må stenges ned. Dette gjør at ingen på planeten vil få tilgang på kontant, kredittkort eller aksjemarkedene.

Det blir ingen tilgjengelig kontanter enn de som allerede er i omløp for en periode på inntil 2 uker. De ansvarlige organisasjonene med loven på sin side håper i beste fall at det vil ta maksimalt 3-5 dager da banksystemet er offline. Men med så mange faktorer involvert er det umulig å vite nøyaktig hvor lang tid det vil ta å gjennomføre omstarten. Mangelen på penger kan selvsagt skape vanskeligheter noen steder, fordi folk kan få panikk av å ikke ha tilgang til sine penger gjennom de vanlige kanalene.

Din viktige rolle i prosessen

Det er her hvor vår kontakt med deg og dine samfunnsledere kommer inn. Det kan være en avgjørende faktor for å sikre en ærlig og åpen kommunikasjon både med innbyggerne i kommunen og med andre i tilsvarende lederstillinger, som kanskje ikke vet hva som skjer eller om ikke har mottatt denne informasjon til opplysning ennå. En av de viktigste tingene vi ber om ifra deg, er å føre tilsyn med lokale politistyrker som ikke har en anelse hva som skjer. Når de ser folkets forvirring , kan de feiltolke en slik naturlig reaksjon og tror i stedet om aggresjon og potensiell vold. Derfor må politistyrkene trå varsomt, forutse vanskelige situasjoner og ikke ty til vold.

Viktige forslag for å opprettholde offentlig orden slik at endringen blir harmonisk

Vi ber om etablering av suppekjøkken og vanndistribusjon, og lokale organisasjoner/ grupper oppfordres til å støtte innbyggerne, hvis stengingen av banksystemet medfører forstyrelser over en lengre periode, opp i mot følgende:

transport, mat, vann, elektrisitet, mobildekning, internett, tv, sykehus og andre vitale områder.

Hvordan fikk vi vite at dette ville skje nå?

Vår gruppe har blitt kontaktet og bedt om å fungere som et informasjonsnettverk og infrastruktur for å gi deg og andre lokale ledere støtte i arbeidet. Hvis du er en av lederne i vannverket eller energiselskaper håper vi at tjenestene du er ansvarlig for ikke blir avbrutt når bankene er stengt. Vi ber deg sette opp et system for å få livets nødvendigheter til de som trenger det, gjennom suppekjøkken og vanndistribusjon på skoleplasser. Vi ber at sykehus og redningstjenester blir prioritert, og at det gis spesiell støtte og beskyttelse til eldre, funksjonshemmede og trengende.

Hvorfor skjer dette?

Dessverre har det i mange år vært kriminell misbruk av makt i verdens banksystem, inkludert Federal Reserve. Disse menneskene på toppen har ødelagt mange aspekter av verdens politiske infrastruktur, samt at deres grådighet og maktbegjær har forpurret den demokratiske prosessen og forårsaket stor skade på vår økosystem, samfunn og landenes relasjoner.

Bevis som vil bli presentert for publikum

Det finnes bevis på økonomisk svindel og korrupsjon som har resultert i at bankinstitusjoner har stjålet milliarder fra verdens befolkning. Dette kommer nå til sin slutt. Prosessen har nå begynt med det som vil føre til at bevis blir fremlagt for de ansvarlige, slik at de blir straffeforfulgt og arrestert.  De involverte individene i konspirasjonen har mange mektige politiske kriminelle allierte. De har gjentatte ganger blitt advart om konsekvensene av å bryte sine nasjonale lover, men noen av dem har nektet å lytte.

På tide å ta affære

Siden de nasjonale/internasjonale lover ikke har blitt fulgt, med begrunnelse i det som her blir gitt deg av infomasjon til opplysning, ser man seg tvunget til en nedstenging av sentralbankene, som i sin tur påvirker hele verdens banksystem. Dette radikale tiltak er nødvendig for å gjenopprette lov og orden og blir implementert som en koordinert politiaksjon over hele verden. Grunnen til at offentligheten ikke har blitt informert om dette er pga disse kriminelle individene på toppen også har sine forgreninger inn i masse-mediene over hele verden. Dette fører til at informasjon og såkallt public relation
( på norsk kallt nyheter ) blir styrt / sensurert / holdt tilbake. Politiet forteller ikke en kriminell at han er i ferd med å bli arrestert, fordi da vil han flykte.

Mektige ledere vil miste makten

Den verdens-etablerte bankindustrien og deres banksvindelen inkluderer noen svært mektige offentlige personer og så fort støvet har lagt seg, vil dette trolig komme som et sjokk for mange mennesker. Det er ikke et spørsmål om militærkupp eller noe negativ. Faktisk tror vi at dette åpner opp for en mer ærlig politikk med støtte fra hele verden siden sannheten blir åpenbart for publikum i de kommende ukene når denne aksjonen rulles ut og er i gang.

Vi erkjenner din rett til å stille spørsmål ved denne informasjonen til opplysning

Vi forstår at du kanskje ikke er klar over eller er enig med denne informasjonen, men husk at dette dokumentet ble opprettet den 29. september 2013. Det skal bidra til å bevise at vi som satt sammen dokumentet, visste det som nå skjer på forhånd. Vi ønsker å gjenta at dette ikke er et kupp, og det er ingen grunn til panikk eller redsel. Uansett om du tror på denne informasjonen eller ikke, vi ber deg om å gjøre ditt beste for å fremme fred i vårt lokalmiljø så effektiv som mulig.
Samt og videre opplyse deg selv og ta medansvar, da det er enkeltmenneske sammen med andre enkeltmennesker som utgjør sammfunnet og livet, og ikke systemets rammestruktur ( som en isolert struktur alene ) vi er opplært til å følge.
Samfunnet og systemer kan bare endres, om vi som individer tar ansvar og endrer det, og vi har alle et ansvar for at dette skjer ( uavhangig av systemets struktur pr nå ) og derfor får du nå denne informasjon til opplysning.

Konklusjon

Vi ber deg at du holder en åpen holdning til dette dokumentet. Vær trygg på at vi støtter deg i din lederposisjon og i din rolle som leder i vårt lokalmiljø. Husk at overgangen er ment å være bare en kort tid. Du vil bli bedt om å ta lederansvar for vårt lokalsamfunn og ikke vente på ordre ovenfra pga risikoen fo avbrudd i kommunikasjonskanaler.

Vi oppfordrer deg til å lese dette dokumentet nøye, og hvis mulig snakke åpent om det med personen( ene ) som ga deg denne informasjon til opplysning. De kan ha viktig informasjon om hva som skjer og er glad for å dele ideer som kan hjelpe både deg og ditt lokalsamfunn.

Vi har også en nettside www.prepareforchange.net hvor du kan finne artikler og linker som beviser at det vi sier har pågått i lang tid. Vi vil gjerne be deg om å sette deg inn i emnet via disse likene. Hvis internett fungerer under tidsperioden når bankene er stengt ned vil linkene hjelper deg å øke din forståelse. Er internett nede kan du kontakte den personen som ga deg dokumentet.

Med vennlig hilsen

Prepare for Change teamet

 

Additional information: